За Нас

Donacii.org

Оваа платформа е достапна за сите и во секое време без дополнителни дозволи и барања. Единствено е потребна вашата желба и ангажираност да ја подарите помошта безусловно. Тоа ќе придонесе нови насмевки на нечие лице.

Наша Мисија

Хумоноста да стане секојдневна навика кај човечкиот род. Секој ден да сме благодарни на тоа што го имаме бидејќи секунди не' делат од губење на материјалното и нашиот скапоцен живот.

Наша Визија

Хуманоста како доблест на секој современ човек ќе придонесе навремено да се реагира во безизлезните ситуации кои се дел од нашето напорно секојдневие.

“Вашето малку, некому значи многу.”

“Помогни бидејќи некогаш можеби и тебе ќе ти биде потрабна помош.”

“Спаси живот!
За него не постои цена.”

...

Регистрирај се и Донирај