Помош за Васко Јошески

Објавено на 2020-12-21 11:46:48

Информации

Жиро Сметка
300027089926072

Опис

Потребна ни е вашата помош за Васко Јошески од с.Врбјани - Прилеп кој се наоѓа во тешка здравствена состојба поради компликации со вирусот Ковид 19. ЖИВОТОТ ЗНАЕ НАВИСТИНА ДА БИДЕ ПРЕМНОГУ СУРОВ, НО ЗАТОА ЗАЕДНО ДА ЈА УБЛАЖИМЕ БАРЕМ МАЛКУ ТЕШКАТА СИТУАЦИЈА ВО КОЈА СЕ НАОЃА СЕМЕЈСТВОТО ЈОШЕСКИ. Трансакциска сметка: 300027089926072 при Комерцијална Банка АД Скопје - Петре Јошески