Потребна е помош за Александар Велески

Објавено на 2020-01-20 14:57:30

Информации

Жиро Сметка
53050011332467 Охридска Банка А.Д Скопје

Опис

Да му помогнеме на Александар Велески за да собереме пари и да му се обезбеди нова количка. Да бидеме хумани.