Потребна е помош за Милан Миланов

Објавено на 2020-01-17 10:36:05

Информации

Жиро Сметка
210-7000006500-36 - NLB Тутунска Банка

Опис

Драги мои на Милан Миланов сме му потребни! Милан Миланов е 27 годишно момче татко на малолетно дете кое е опериран од тумор на мозокот. За неговото целосно закрепнување со соодветна терапија потребни се 15.000 евра, кои неговото семејство ги нема. Тој е дете на една прекрасна самохрана мајка која животот му го има посветено. Зошто да не станеме неговото сонце кое ќе ги избрка темните облаци кои неговиот млад живот го имаат покриено ?! Да ја разбудиме нашата хуманост и да помогнеме, овој млад живот да се спаси! Ова е жиро сметката за донации 210-7000006500-36 - NLB Тутунска Банка. Однапред ви Благодарам