Потребна е помош за Трајко Василевски и неговото семејство од Куманово

Објавено на 2020-01-22 10:42:20

Информации

Жиро Сметка
320500008706022

Опис

Трајче Василевски и неговото семејство живеат во Куманово. Не се срамат да кжат дека биле азиланти, дека спиеле под мостови дека биле бездомици. Затоа сега со гордост ја покажуваат куќичката која успеале да ја направат ама знаат дека е нивна иако кровот прокиснува постои опасност да се запалат од струјата , нема излолација. Но на немаштијата и нема крај сега ги навјасале здраствени проблеми. Трајче има проблем со срцето но срце го боли за ќерката која има мака со едното уво и полека оглувува. Трајче моли за работа некоја полесна поради здраствените проблеми но чесна. Тој бил дете без родители како што вели дете на државата. Сега има свои деца за кои вели не се понакви од другите деца , но заслушуваат родители какви што тој ги немал, да се грижат за нив да ги нахранат да ги лекуваат. Најнеопходна е работата за него, за да обезбеди храна и услови за живот на неговото семејство. Ве замолувам, кој што е во можност, да донира, било што, храна,облека.. Контакт: 078646728 Трајко Василевски Жиро сметка: 320500008706022 Централна кооперативна банка АД Скопје НАШЕТО МАЛКУ НЕКОМУ ЗНАЧИ МНОГУ 🙏🏽❤