Активни Апели

...

Потребна е помош за Јасемин

Донирај
Објавено на 2020-01-28 21:28:44
...

Потребна е помош за Дејан Наумовски

Донирај
Објавено на 2020-01-27 07:36:40
...

Потребна е помош за Трајко Василевски и неговото семејство од Куманово

Донирај
Објавено на 2020-01-22 10:42:20
...

Емилија Христовска Костовска

Донирај
Објавено на 2020-01-22 08:33:35
...

Потребна е помош за Александар Велески

Донирај
Објавено на 2020-01-20 14:57:30
...

Да му помогнеме на малото ангелче Влатче

Донирај
Објавено на 2020-01-19 22:48:38
...

Потребна е помош за млади родители со 8 месечно бебе

Донирај
Објавено на 2020-01-17 23:42:15
...

Потребна е помош за Милан Миланов

Донирај
Објавено на 2020-01-17 10:36:05
...

Да помогнеме Лидија да успее до крај!!!

Донирај
Објавено на 2020-01-15 10:07:24