Активни Апели

...

Потребна е помош за малиот Матеј Алексовски од Прилеп

Донирај
Објавено на 2020-02-21 14:59:46
...

Потребна е помош за Цена Димкоска

Донирај
Објавено на 2020-02-11 21:33:21
...

Потребна е помош за малата Љупка

Донирај
Објавено на 2020-02-04 16:10:25
...

Потребна е помош за Лидија Ристевска

Донирај
Објавено на 2020-01-30 18:49:46
...

Потребна е помош за Јасемин

Донирај
Објавено на 2020-01-28 21:28:44
...

Потребна е помош за Дејан Наумовски

Донирај
Објавено на 2020-01-27 07:36:40
...

Потребна е помош за Трајко Василевски и неговото семејство од Куманово

Донирај
Објавено на 2020-01-22 10:42:20
...

Емилија Христовска Костовска

Донирај
Објавено на 2020-01-22 08:33:35
...

Потребна е помош за Александар Велески

Донирај
Објавено на 2020-01-20 14:57:30